24.11.2013 16:02:03
Vosky

Včelí vosk
Jedna z hlavních složek: palmitan myricylnatý (myricyl-palmitát, myricylester kyseliny palmitové, ester kyseliny palmitové a myricylalkoholu, triakontyl-hexadekanoát resp. hentriakontyl-hexadekanoát )
C15H31COOC30H61 resp. C15H31COOC31H63
kyselina palmitova (hexadekanová) C15H31COOH
myricylalkohol: triakontan-1-ol C30H61OH resp. hentriakontan-1-ol C31H63OH

Včelí vosk - složení - Podrobněji po kliknutí

Vorvaňovina (vorvanina, spermacetový vosk – lebeční dutiny vorvaňů a jiných kytovců)?
Hlavní složka: palmitan cetylnatý (cetyl-palmitát, cetylester kyseliny palmitové, ester kyseliny palmitové a cetylalkoholu, hexadecyl-hexadekanoát)
C15H31COOC16H33
kyselina palmitova (hexadekanová) C15H31COOH
cetylalkohol (hexadekan-1-ol) C16H33OH

Vorvanina sestává hlavně z cetinu, látky která je v podstatě palmitan cetylnatý. Obsahuje rovněž menší množství esteru kyseliny laurové, myristové a stearové. Alkoholickým louhem se vorvanina lehce zmýdelní, vodou se vyloučí z mýdlového roztoku cetylalkohol.Používá se k přípravě mastí (Ceratum CetaceiUngentum leniens)...více

Karnaubový vosk
Jedna z hlavních složek: cerotan myricylnatý (myricyl-cerotát, myricylester kyseliny cerotové, ester kyseliny cerotové a myricylalkoholu, triakontyl-hexakosanoát resp.hentriakontyl-hexakosanoát)
C25H51COOC30H61 resp. C25H51COOC31H63
kyselina cerotová (hexakosanová) C25H51COOH
myricylalkohol: triakontan-1-ol C30H61OH resp.hentriakontan-1-ol C31H63OH

Karnaubský (Carnaubský) vosk je vosk získávaný z listů brazilské palmy Copernicia prunifera.
Jeho hlavními složkami jsou estery mastných kyselin (80-85%), mastné alkoholy (10-16%), kyseliny (3-6%) a uhlovodíky (1-3%). Charakteristický je pro něj obsah glykolů (zhruba 20%), hydroxylových mastných kyselin (okolo 6%) a kyseliny skořicové (asi 10%).
Používá se pro dosažení lesklosti v mnoha různých podobách. Bývá v krémech na boty, v cukrovinkách, jako přísada do svíček spolu s lojem a včelím voskem, do pečetního vosku nebo voscích na nábytek a ke zvýšení bodu tání a tvrdosti voskových směsí, jejichž krystalinitu zároveň potlačí.

Pozn.: Důvěryhodné zdroje se rozcházejí ve vzorci myricylalkoholu, nicméně platí, že jak ve včelím tak v karnaubském vosku je na vyšší mastnou kyselinu vázán jak triakontanol tak hentriakontanol


[nahoru][lipidy][organická chemie][go home]