01.11.2009 15:44:28
Glykolipidy
na lipid je vázána cukerná složka


Zde je uveden sfingolipid zvaný cerebrosid

vzorec sfingosinu

Cerebrosid
Sfingosin je vázán přes aminoskupinu N-glykosidickou vazbou na mastnou kyselinu (vzniklý amid se proto nazývá ceramid) a přes hydroxyskupinu O-glykosidickou vazbou na cukr (zde galaktosa, která je většinou). Cerebrosidy jsou ve větším množství v mozkové tkáni.

[nahoru][lipidy][organická chemie][go home]