08.05.2002 22:29:54
Zadání-vznik solí karboxylových kyselin
[alkoholy 4b 7b haloform.I.4 I.6 aldehydy 4b]
[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

Z alkenů
3) But-1-en reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem draselným
4) Propylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným
5) But-2-en reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým
6) Penta-1,4-dien reaguje v prostředí kyseliny sírové se železanem draselným
12) Hex-2-en reaguje v prostředí kyseliny chlorovodíkové s bismutičnanem sodným
13) Deka-1,4,9-trien reaguje v prostředí hydroxidu sodného s peroxodisíranem draselným

Z alkynů
3) But-1-yn reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem draselným
4) Propyn reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným
5) But-2-yn reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým
6) Penta-1,4-diyn reaguje v prostředí kyseliny sírové se železanem draselným
12) Hex-2-yn reaguje v prostředí kyseliny chlorovodíkové s bismutičnanem sodným
13) Deka-1,4,9-triyn reaguje v prostředí hydroxidu sodného s peroxodisíranem draselným

Z arénů
2) Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v prostředí kyseliny sírové
3) Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí
4) Železan draselný reaguje s toluenem v prostředí kyseliny sírové
5) Bismutičnan draselný reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové
7) Manganistan draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové
8) Dvojchroman draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové

Z alkoholů
4b) Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové
7b) Manganistan draselný reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí
III.1)
Manganistan draselný reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí

Haloformovou reakcí
I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí

I.4) 2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým
I.6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého
I.7) 3 -methyl-2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého
I.12)
butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého

z aldehydů
2)
Manganistan draselný reaguje s acetaldehydem v prostředí hydroxidu draselného za vzniku octanu a mangananu draselného
4b) Železan draselný reaguje s propanalem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého

[nahoru][redoxní rovnice][karboxylové kyseliny a jejich deriváty][organická chemie] [go home]
Hlavní stránka