08.05.2002 22:27:41
Zadání iontových zápisů redoxních rovnic bez produktů
Soli karboxylových kyselin [haloform I.5 I.12 alkoholy 7b arény 2 3 4]

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení][metodika]

z alkenů
3) But-1-yn reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem
4)
Propyn reaguje v kyselém prostředí s manganistanem
5)
But-2-yn reaguje v kyselém prostředí s oxidem chromovým
6)
Penta-1,4-diyn reaguje v kyselém prostředí se železanem
12)
Hex-2-yn reaguje v kyselém prostředí s bismutičnanem
13)
Deka-1,4,9-triyn reaguje v zásaditém prostředí s peroxodisíranem

z alkynů
3) But-1-yn reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem
4)
Propyn reaguje v kyselém prostředí s manganistanemi
5)
But-2-yn reaguje v kyselém prostředí s oxidem chromovým
6)
Penta-1,4-diyn reaguje v kyselém prostředí se železanemi
12)
Hex-2-yn reaguje v kyselém prostředí s bismutičnanem
13)
Deka-1,4,9-triyn reaguje v zásaditém prostředí s peroxodisíranem

z arénů
2) Manganistan reaguje s m-xylenem v kyselém prostředí
3) Manganistan reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí
4) Železan reaguje s toluenem v kyselém prostředí
5) Bismutičnan reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí
7) Manganistan reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí z
8) Dvojchroman reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí

z alkoholů
4b) Železan reaguje s propylalkoholem v kyselém prostředí
7b) Manganistan reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí
III.1) Manganistan reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí

haloformovou reakcí
I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem v neutrálním prostředí

I.4)
2-hexanon reaguje s chlornanem v zásaditém prostředí
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem v neutrálním prostředí
I.6) 2-butanol reaguje v zásaditém prostředí s jódem
I.7) 3-methyl-2-butanon reaguje v zásaditém prostředí s jódem
I.12) Butanon reaguje v zásaditém prostředí s jódem

z aldehydů
2)
Manganistan reaguje s acetaldehydem v zásaditém prostředí za vzniku octanu a mangananu
4b)
Železan reaguje s propanalem v kyselém prostředí za vzniku propionanu a železité soli

[nahoru][redoxní rovnice][karboxylové kyseliny a jejich deriváty][organická chemie] [go home]
Hlavní stránka