08.05.2002 22:28:07
Zadání iontových zápisů redoxních rovnic
Výroba solí karboxylových kyselin [haloform I.5 I.12 alkoholy 7b arény 2 3 4]

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení][metodika]

z alkenů
3) But-1-yn reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, propananu, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu
4)
Propyn reaguje ve vhodném s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, octanu a manganaté soli
5)
But-2-yn reaguje ve vhodném prostředí s oxidem chromovým za vzniku octanu a chromité soli
6)
Penta-1,4-diyn reaguje ve vhodném prostředí se železanem za vzniku soli kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a železité soli
12)
Hex-2-yn reaguje ve vhodném prostředí s bismutičnanem za vzniku octanu a máselnanu a bismutité soli
13)
Deka-1,4,9-triyn reaguje ve vhodném prostředí s peroxodisíranem za vzniku solí kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranu

z alkynů
3) But-1-yn reaguje v neutrálním prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, propananu, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu
4)
Propyn reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, octanu a manganaté soli
5)
But-2-yn reaguje ve vhodném prostředí s oxidem chromovým za vzniku octanu a chromité soli
6)
Penta-1,4-diyn reaguje ve vhodném prostředí se železanem za vzniku soli kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a železité soli
12)
Hex-2-yn reaguje ve vhodném prostředí s bismutičnanem za vzniku octanu a máselnanu a bismutité soli
13)
Deka-1,4,9-triyn reaguje ve vhodném prostředí s peroxodisíranem za vzniku solí kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranu

z arénů
2) Manganistan reaguje s m-xylenem ve vhodném prostředí za vzniku isoftalátu a manganaté soli
3) Manganistan reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí za vzniku isoftalátu, hydrátu oxidu manganičitého a zásaditého prostředí
4) Železan reaguje s toluenem v kyselém prostředí za vzniku benzoanu a železité soli
5) Bismutičnan reaguje s 1,3-diethylbenzenem v kyselém prostředí za vzniku benzen-1,3-dioctanu a bismutité soli
7) Manganistan reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny naftalen-1,3,6-trioctové a manganaté soli
8) Dvojchroman reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v kyselém prostředí za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu a chromité soli
z alkoholů
4b) Železan reaguje s propylalkoholem ve vhodném prostředí za vzniku propionanu a železité soli
7b) Manganistan reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí za vzniku propionanu, hydratovaného oxidu manganičitého a určitého prostředí
III.1) Manganistan reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí za vzniku soli karboxylové kyseliny, oxidu manganičitého a určitého prostředí
haloformovou reakcí
I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem v neutrálním prostředí za vzniku valeranu a chloroformu v určitém prostředí

I.4) 2-hexanon reaguje s chlornanem v zásaditém prostředí za vzniku valeranu a chloroformu
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem za vzniku octanu, bromoformu a bromidu v určitém prostředí
I.6) 2-butanol reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu
I.7) 3-methyl-2-butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku 2-methylpropionanu, jodoformu a jodidu
I.12) Butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu
z aldehydů
2)
Manganistan reaguje s acetaldehydem ve vhodném prostředí za vzniku octanu a mangananu
4b)
Železan reaguje s propanalem ve vhodném prostředí za vzniku propionanu a železité soli

[nahoru][redoxní rovnice][karboxylové kyseliny a jejich deriváty][organická chemie] [go home]
Hlavní stránka