08.05.2002 22:30:23
Zadání:Vznik solí karboxylových kyselin [alkoholy 4b 7b haloform.I.4 I.6 aldehydy 4b]
[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

z alkenů
3)
But-1-en reaguje s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, propananu draselného, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
4)
Propylen reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, octanu draselného a síranů manganatého a draselného
5)
But-2-en reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým za vzniku octanu chromitého a síranu chromitého
6)
Penta-1,4-dien reaguje v prostředí kyseliny sírové se železanem draselným za vzniku draselné soli kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a síranů železitého a draselného
12)
Hex-2-en reaguje v prostředí kyseliny chlorovodíkové s bismutičnanem sodným za vzniku octanu a máselnanu sodného a chloridů sodného a bismutitého
13)
Deka-1,4,9-trien reaguje v prostředí hydroxidu sodného s peroxodisíranem draselným za vzniku sodných solí kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranů sodného a draselného

z alkynů
3)
But-1-yn reaguje s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, propananu draselného, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
4)
Propyn reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, octanu draselného a síranů manganatého a draselného
5)
But-2-yn reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým za vzniku octanu chromitého a síranu chromitého
6)
Penta-1,4-diyn reaguje v prostředí kyseliny sírové se železanem draselným za vzniku draselné soli kyseliny propandiové, oxidu uhličitého a síranů železitého a draselného
12)
Hex-2-yn reaguje v prostředí kyseliny chlorovodíkové s bismutičnanem sodným za vzniku octanu a máselnanu sodného a chloridů sodného a bismutitého
13)
Deka-1,4,9-triyn reaguje v prostředí hydroxidu sodného s peroxodisíranem draselným za vzniku sodných solí kyselin pentandiové a propandiové, oxidu uhličitého a síranů sodného a draselného

z arénů
2) Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku isoftalátu draselného a síranů draselného a manganatého
3) Manganistan draselný reaguje s m-xylenem v neutrálním prostředí za vzniku isoftalátu draselného, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
4) Železan draselný reaguje s toluenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku benzoanu draselného a síranů draselného a železitého
5) Bismutičnan draselný reaguje s 1,3-diethylbenzenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku benzen-1,3-dioctanu draselného a síranů draselného a bismutitého
7)Manganistan draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu draselného a síranů draselného a manganatého
8) Dvojchroman draselný reaguje s 1,3,6-triethylnaftalenem v prostředí kyseliny sírové za vzniku naftalen-1,3,6-trioctanu draselného a síranů draselného a chromitého

z alkoholů
4b) Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého
7b) Manganistan draselný reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí za vzniku propionanu draselného, hydratovaného oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
III.1)
Manganistan draselný reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí za vzniku draselné soli karboxylové kyseliny, oxidu manganičitého a hydroxidu draselného

haloformovou reakcí
I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí za vzniku valeranu sodného, chloroformu a hydroxidu sodného

I.4) 2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem za vzniku valeranu vápenatého, chloroformu, chloridu a hydroxidu vápenatého
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým za vzniku octanu vápenatého, bromoformu, bromidu a hydroxidu vápenatého
I.6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
I.7) 3 -methyl-2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku 2-methylpropionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
I.12)
butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého

z aldehydů
2)
Manganistan draselný reaguje s acetaldehydem v prostředí hydroxidu draselného za vzniku octanu a mangananu draselného
4b) Železan draselný reaguje s propanalem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého

[nahoru][redoxní rovnice][karboxylové kyseliny a jejich deriváty][organická chemie] [go home]
Hlavní stránka