08.05.2002 22:30:48
Výroba solí karboxylových kyselin [alkoholy 4b 7b haloform.I.4 I.6 aldehydy 4b]

  z alkenů z alkynů z arénů z alkoholů haloformovou reakcí z aldehydů
Reakce, při kterých vznikají soli karboxylových kyselin
  z alkenů
3
3CH2=CHCH2CH3+10KMnO4 + (10x-1)H2O 3CO2+3CH3CH2COOK+10MnO2.xH2O+7KOH
4
CH2=CHCH2CH3 +2KMnO4 +2,5H2SO4 CO2+CH3CH2COOK+2MnSO4+0,5K2SO4+ 4H2O
5
8CH3CH=CHCH3 + 8CrO3 + 9H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 2(CH3COO)3Cr+3Cr2(SO4)3 +12H2O
6
3CH2=CHCH2CH=CH2 + 20K2FeO4 + 47H2SO4 3KOOCCH2COOK + 6CO2+ 10Fe2(SO4)3 + 17K2SO4+ 56H2O
12
CH3CH=CHC3H7+4NaBiO3+14HCl CH3COONa+C3H7COONa+4BiCl3+2NaCl+ 8H2O
13
CH2=CH(CH2)3CH=CHCH2CH=CH2+14K2S2O8+32NaOH
NaOOC(CH2)3COONa+ NaOOCCH2COONa+ 2CO2+ 14K2SO4+ 14Na2SO4+ 20H2O
  z alkynů
3
x3CH CCH2CH3+8KMnO4 + (1+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOK+8MnO2.xH2O+5KOH
4
x5CH CCH2CH3 + 8KMnO4 + 9,5H2SO4 5CO2 +5CH3CH2COOK + 8MnSO4+1,5K2SO4+12H2O
5
CH3C CCH3 + 2CrO3 + 2H2SO4 2/3(CH3COO)3Cr +2/3 Cr2(SO4)3 + 2H2O
6
x3CH CCH2C CH + 16K2FeO4 + 37H2SO4 3KOOCCH2COOK + 6CO2+ 8Fe2(SO4)3 + 13K2SO4+ 40H2O
12
CH3C CC3H7+3NaBiO3+10HCl CH3COONa+C3H7COONa+3BiCl3+NaCl+5H2O
13
CH C(CH2)3C CCH2C CH + 11K2S2O8+26NaOH
NaOOC(CH2)3COONa+ NaOOCCH2COONa + 2CO2 + 11K2SO4+ 11Na2SO4 + 14H2O
  z arénů
2.
5 Porovnání s iontovým zápisem + 12KMnO4+13H2SO4 5 Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem K2+I +12MnSO4+K2SO4+28H2O
3.
Porovnání s iontovým zápisem + 4KMnO4+(4x-2)H2O Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem K2+I +4MnO2.xH2O+2KOH
4.
2 Porovnání s iontovým zápisem + 4K2FeO4+ 9H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem 2 Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem K+I +2Fe2(SO4)3+ 3K2SO4+12H2O
5
Porovnání s iontovým zápisem +6KBiO3+11H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem K2+I +3Bi2(SO4)3+2K2SO4+14H2O
7
    5 Porovnání s iontovým zápisem     + 18KMnO4 +19,5H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem
Porovnání s iontovým zápisem 5 Porovnání s iontovým zápisem K3+I +1,5K2SO4+18 MnSO4 + 42 H2O
8.
  2   Porovnání s iontovým zápisem   + 6K2Cr2O7 + 21 H2SO4 Porovnání s iontovým zápisem
Porovnání s iontovým zápisem 2 Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem Porovnání s iontovým zápisem K3+I   + 3K2SO4 + 6Cr2(SO4)3 + 30 H2O
z alkoholů
4b
3CH3CH2CH2OH +4K2FeO4+8,5H2SO4 Podrobné řešení 3CH3CH2COOK+2,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+13H2O
7b
3CH3CH2CH2OH+4KMnO4+(4x-4)H2O Podrobný zápis 3CH3CH2COOK +4MnO2.xH2O+KOH
III.1 Porovnání s iontovým zápisem
haloformovou reakcí
I.3 Porovnání s iontovým zápisem této rovnice
I.4 Podrobný zápis této rovnice
I.5 Porovnání rovnice s iontovým zápisem
I.6 Podrobné řešení rovnice I.6 (v řešení uvedeno číslo II.6)
I.7 Porovnání s iontovým zápisem
I.12 Porovnání s iontovým zápisem
z aldehydů
2
CH3CHO+ 2KMnO4+ 3KOH CH3COOK+ 2K2MnO4+ 2H2O
4b
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+3,5H2SO4 Podrobný zápis 3CH3CH2COOK +0,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+5H2O
  [zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

[nahoru][redoxní rovnice][karboxylové kyseliny a jejich deriváty][organická chemie] [go home]
Hlavní stránka