08.05.2002 22:24:02
Řešení iontových zápisů redoxních rovnic
Soli karboxylových kyselin [haloform I.5 I.12 alkoholy 7b arény 2 3 4]

  z alkenů z alkynů z arénů z alkoholů haloformovou reakcí z aldehydů
  Rovnice, kdy vznikají soli karboxylových kyselin
z alkenů
3
3CH2=CHCH2CH3+10MnO4-1+(10x-1)H2O 3CO2+3CH3CH2COO-1+10MnO2.xH2O+7OH-1
4
CH2=CHCH2CH3 + 2MnO4-1 + 5H3O+ Podrobné řešení rovnice číslo 3 CO2 + CH3CH2COO-1 + 2Mn+2+ 9H2O
5
3CH3CH=CHCH3 + 8CrO3 + 18H3O+ 6CH3COO-1 + 8Cr+3 + 30H2O
6
3CH2=CHCH2CH=CH2 + 20FeO4-2 + 94H3O+ 3(OOCCH2COO)-2 + 6CO2 + 20Fe+3 + 150H2O
12
CH3CH=CHC3H7 + 4BiO3-1 + 14H3O+ CH3COO-1 + C3H7COO-1 + 4Bi+3 + 22H2O
13
  CH2=CH(CH2)3CH=CHCH2CH=CH2 + 14S2O8-2 + 32OH-1
(OOC(CH2)3COO)-2+ (OOCCH2COO)-2 + 2CO2 + 28SO4-2 + 20H2O  
z alkynů
3
3CH CCH2CH3+8MnO4-1+(1+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COO-1+8MnO2.xH2O+5OH-1
4
5CH CCH2CH3 + 8MnO4-1 + 19H3O+ 5CO2 + 5CH3CH2COO-1 + 8Mn+2+ 31H2O
5
+CH3C CCH3 + 2CrO3 + 4H3O+ 2CH3COO-1 + 2Cr+3 + 6H2O
6
x3CH CCH2C CH +x 16FeO4-2 +74H3O+ 3(OOCCH2COO)-2 + 6CO2 + 16Fe+3 + 114H2O
12
-CH3C CC3H7 + 3BiO3-1 + 10H3O+ CH3COO-1 + C3H7COO-1 + 3Bi+3 + 15H2O
13
CH C(CH2)3C CCH2C CH + 11S2O8-2 + 26OH-1
(OOC(CH2)3COO)-2+ (OOCCH2COO)-2 + 2CO2 + 22SO4-2 + 14H2O
z arénů
2.
5 Podrobné řešení + 12MnO4-1+26H3O+ Podrobné řešení 5 Podrobné řešení +12Mn+2+54H2O
3.
Podrobné řešení + 4MnO4-1+(4x-2)H2O Podrobné řešení Podrobné řešení  +4MnO2.xH2O+2OH-1
4.
Podrobné řešení + 2FeO4-2+ 9H3O+ Podrobné řešení Podrobné řešení + 2Fe+3+ 15H2O
5.
Porovnání s úplným zápisem  + 6BiO3-1+ 22H3O+ Porovnání s úplným zápisem Porovnání s úplným zápisem + 6Bi+3+ 36H2O
7
  5 Porovnání s úplným zápisem + 18MnO4-1 + 39H3O+ Porovnání s úplným zápisem
Porovnání s úplným zápisem 5 Porovnání s úplným zápisem + 18 Mn+2 + 81 H2O  
8.
  Porovnání s úplným zápisem + 3Cr2O7-2 + 21H3O+ Porovnání s úplným zápisem
Porovnání s úplným zápisem Porovnání s úplným zápisem +6Cr+3+ 36 H2O  
z alkoholů
4b
3CH3CH2CH2OH +4FeO4-2+17H3O+ Porovnej s úplným zápisem 3CH3CH2COO-1+4Fe+3+30H2O
7b
3CH3CH2CH2OH+4MnO4-1+(4x-4)H2O Podrobný zápis 3CH3CH2COO-1 +4MnO2.xH2O+OH-1
III.1 Porovnání s úplným zápisem této rovnice
z halogenformovou reakcí
I.12 Podrobný zápis rovnice
I.3 Porovnání s úplným zápisem
I.4 Porovnání s úplným zápisem
I.5. Podrobné řešení rovnice I.5
I.6. Porovnání s úplným zápisem rovnice I.6
I.7 Porovnání s úplným zápisem
I.12 Podrobný zápis rovnice
z aldehydů
2
CH3CHO+ 2MnO4-1+ 3OH-1 CH3COO-1+ 2MnO4-2+2H2O
4b
3CH3CH2CHO+2FeO4-2+7H3O+ 3CH3CH2COO-1+2Fe+3+12H2O
  [zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení][metodika]

[nahoru][redoxní rovnice][karboxylové kyseliny a jejich deriváty][organická chemie] [go home]
Hlavní stránka