10.05.2002 16:48:41
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.I.4

Iontový zápis
2-hexanon reaguje s chlornanem v zásaditém prostředí za vzniku valeranu a chloroformu
Porovnání s úplným zápisem této rovnice
Úplný zápis podrobně
2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem za vzniku valeranu vápenatého, chloroformu, chloridu a hydroxidu vápenatého
Podrobný zápis rovnice 4 (pod označením II.4)

[nahoru] [redoxní rovnice][aldehydy a ketony][organická chemie] [go home]