22.09.2001 23:26:12
Aldehydy a ketony-porovnání iontového a úplného zápisu č.4

rovnice č.4a
Iontový zápis
Železan reaguje s propanalem ve vhodném prostředí za vzniku kyseliny propionové a železité soli
3CH3CH2CHO+2FeO4-2+10H3O+ 3CH3CH2COOH+2Fe+3+15H2O
Úplný zápis (podrobně)
Železan draselný reaguje s propanalem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny propionové a síranů draselného a železitého
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+5H2SO4 Podrobný zápis 3CH3CH2COOH +2K2SO4+Fe2(SO4)3+5H2O
rovnice č.4b
Iontový zápis
Železan reaguje s propanalem ve vhodném prostředí za vzniku propionanu a železité soli
3CH3CH2CHO+2FeO4-2+7H3O+ 3CH3CH2COO-1+2Fe+3+12H2O
Úplný zápis (podrobně)
Železan draselný reaguje s propanalem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého
3CH3CH2CHO +2K2FeO4+3,5H2SO4 Podrobný zápis 3CH3CH2COOK +0,5K2SO4+2Fe2(SO4)3+5H2O

[nahoru] [redoxní rovnice][aldehydy a ketony][organická chemie] [go home]