07.03.2006 20:26:28
Pentachlorfenol

Pentachlorfenol má obvykle formu šedohnědého prášku, korálků nebo vloček. Při zahřátí má ostrý chemický zápach, ale při pokojové teplotě je téměř bez zápachu. Pentachlorfenol je nerozpustný ve vodě, ale snadno se rozpouští v organických rozpouštědlech, v tucích a olejích. V ovzduší a ve vodě se štěpí působením slunečního světla. Pentachlorfenol řadíme do skupiny těkavých organických látek (VOC).

Kde se používá

Pentachlorfenol se používá pro ochranu dřeva, jako biocid ve zdivu a v textilu pro náročné prostředí pro prevenci napadení houbami a bakteriemi. Použití pentachlorfenolu je omezeno na průmyslové podniky. Ošetřené dřevo se nesmí používat uvnitř budov nebo u výrobků, které mohou přijít do styku s lidskou či živočišnou potravou.

Zdroje emisí

Hlavní zdroje úniků pentachlorfenolu jsou jím impregnované trámy nebo zdivo, rozlití během práce s ním nebo úniky během jeho výroby, skladování či přepravy. Pentachlorfenol může být přivezen ze zahraničí ve stavebním dříví, v kůžích nebo v textilu. Neexistují žádné přírodní zdroje úniku do životního prostředí.

Vliv na životní prostředí

Pentachlorfenol je toxický pro volně žijící živočichy a může se akumulovat v organizmu. Škodlivost pro domácí zvířata a volně žijící živočichy může být výsledkem úniku pentachlorfenolu ve velkých množstvích.

Vliv na zdraví

Nadměrné působení pentachlorfenolu a jemu příbuzných sloučenin může mít škodlivé zdravotní účinky na krev, mozek, trávicí trakt, oči, srdce, imunitní systém, ledviny, játra, plíce, rozmnožovací orgány, pokožku, štítnou žlázu a na nenarozené děti. Může také způsobovat rakovinu.


Go home