07.03.2006 19:25:42
Heptachlor

Heptachlor je syntetická chemikálie, která byla v minulosti používána pro hubení hmyzu v domácnostech, budovách a na potravinářských plodinách. Od roku 1988 nebyl pro tyto účely používán. Neexistují žádné přírodní zdroje heptachloru nebo heptachlorepoxidu. Heptachlor je jak produktem štěpení tak i součástí pesticidu chlordan (přibližně 10 % hm.). Čistý heptachlor je bílý prášek. Technický heptachlor je světlehnědý prášek a má nižší čistotu než čistý heptachlor. Technický heptachlor byl formou heptachloru používanou nejčastěji jako pesticid. Heptachlor voní podobně jako kafr. Heptachlor není snadno hořlavý a není výbušný. Nerozpouští se snadno ve vodě.

Použití

Od roku 1953 do 1974 vstupoval heptachlor do půdy a do povrchových vod při používání v zemědělství k hubení hmyzu na osivech a na plodinách. Dostával se také do ovzduší a do půdy při hubení termitů.

Zdroje emisí

K vystavení heptachloru nejčastěji dojde při konzumaci kontaminované potravy. Kontaminované potraviny mohou být ryby, korýši či měkkýši (např. mušle), mlékárenské výrobky, maso. K vystavení může docházet také při pití, dýchání nebo přes kontaminovanou půdu ze skládek nebezpečných odpadů.

Vliv na životní prostředí

Heptachlor se váže na půdu velmi silně a do ovzduší se odpařuje pomalu. V půdě může být vstřebáván kořeny rostlin. V ovzduší se může usazovat na listech rostlin a vstupovat do rostlin z kontaminované půdy. Nerozpouští se snadno ve vodě. V půdě a ve vodě se heptachlor mění pomocí bakterií na škodlivější látku, heptachlorepoxid, nebo na jiné, méně škodlivé látky. Do potravního řetězce se může dostat díky živočichům živícím se kontaminovanými rostlinami. Živočichové také mohou měnit ve svých tělech heptachlor na heptachlorepoxid. Heptachlorepoxid se odbourává v životním prostředí velmi pomalu, setrvává v půdě a ve vodě mnoho let. Jak heptachlor tak i heptachlorepoxid jsou bioakumulativní. U člověka se heptachlorepoxid ukládá do tukových tkání.

Vliv na zdraví

Lidé mohou začít vnímat heptachlor nebo heptachlorepoxid čichem při koncentraci okolo 0,3 miligramů v krychlovém metru vzduchu (0,3 mg/m3). Neexistují spolehlivé studie, které by ukázaly, že může dojít k ohrožení zdraví v důsledku vdechování, konzumací kontaminovaných potravin, pitím kontaminovaných nápojů, nebo proniknutím chemikálie do těla přes pokožku. Tato chemikálie může způsobovat mírné změny na játrech. Studie na lidech, kteří vyráběli nebo používali pesticidy s obsahem heptachloru nezjistily žádné vážné zdravotní následky. Heptachlor zabíjí hmyz tím, že poškozuje jeho nervový systém. Vystavení člověka vysokým dávkám heptachloru by proto mohlo působit na nervový systém, přinejmenším krátkodobě.


Go home