07.03.2006 19:25:42
Endrin

Endrin je uměle vyrobená chemikálie příbuzná s aldrinem, dieldrinem a isodrinem. V čistém stavu je to bílá, krystalická, pevná látka bez zápachu. Technický endrin je světle hnědý s lehkým chemickým zápachem. Endrin má nízkou rozpustnost ve vodě, ale snadno se rozpouští v organických rozpouštědlech, tucích a olejích.
Endrin řadíme do skupiny persistentní organické polutanty (POPs).

Kde se používá

Endrin je listový insekticid, používaný hlavně na polní plodiny jako jsou bavlna a obilí a pro hubení myší a hrabošů. Používání dieldrinu je v Evropské unii i v České republice zakázáno, ale je ještě stále používán v některých rozvojových zemích.

Zdroje emisí

Většina endrinu vstupuje do životního prostředí v důsledku jeho použití jako pesticid. Do ovzduší může proniknout po odpaření z půdy, povrchovou vodu může kontaminovat po spláchnutí půdy deštěm. Endrin přetrvává v půdě dlouhou dobu. Odolnost endrinu vůči rozkladu a jeho těkavost umožňují přesuny endrinu ovzduším na dlouhé vzdálenosti (byl zjištěn i v arktické sladké vodě). Neexistují žádné přírodní zdroje jeho uvolňování do životního prostředí.

Vliv na životní prostředí

Endrin je velmi toxický pro vodní organizmy a toxický pro mnohá volně žijící živočichy. Vzhledem ke své vysoké rozpustnosti v tucích a nízké rozpustnosti ve vodě představuje výhodné podmínky pro bioakumulaci v organizmech. Endrin podléhá u živočichů rychlému rozkladu a nehromadí se v tuku v takovém rozsahu jako jeho příbuzný dieldrin.


Go home