07.03.2006 18:58:12
Endosulfan

Endosulfan je chlororganický pesticid používaný také pod názvem thiodan jako insekticid (k hubení hmyzu) anebo akaricid (k hubení roztočů). Řadí se k látkám, které poškozují hormonální systém živočichů včetně člověka (nehezkým anglikanismem se označují jako endokrinní disruptory). Má řadu dalších názvů. Například malix, cyclodan, beosit, chlortiepin, crisulfan a mnoho dalších.

Jde o látku vysoce toxickou pro vodní zvířenu, především pak pro ryby. Na obojživelníky má ovšem také negativní dopady. U ryb i obojživelníků byly pozorovány negativní vlivy na reprodukční systém. Jde o látku s jistou odolností k odbourávání v přírodě. Podle údajů mezinárodní sítě Pesticides Action Network má endosulfan v půdě za přístupu kyslíku poločas rozpadu 31,6 dní, zatímco bez přístupu kyslíku je poločas rozpadu 147,5 dne. V Polsku byly objeveny rezidua endosulfanu v rybízu.

Maximální přípustnou denní dávku stanovila WHO pro endosulfan 0,006 mg/kg tělesné váhy.

V České republice se tento pesticid ještě stále v omezené míře používá pod názvem Thiodan 35 EC. Jeho používání je povoleno do vyčerpání zásob. V zemích EU není autorizován (tedy jeho použití je zakázáno) v Německu, Švédsku, Dánsku a Nizozemí. V roce 2001 se ho sice použilo jenom 8 kg, ale lze očekávat, že v životním prostředí se může vyskytnout díky kontaminaci pocházející ze starých zásob anebo z budov kontaminovaných skladů pesticidů. Thiodan se skladoval například ve skladu pesticidů v Klatovech-Lubech.


Go home