07.03.2006 19:25:42
Dieldrin

Dieldrin je uměle vyrobená chemikálie používaná jako insekticid. Tvoří bílé nebo světle hnědé vločky, bez zápachu nebo s mírným chemickým zápachem. .Dieldrin je nerozpustný ve vodě, ale snadno se rozpouští v organických rozpouštědlech, tucích a olejích, je poměrně těkavý. Dieldrin je příbuzný s aldrinem, endrinem a isodrinem (molekulární struktura dieldrinu je téměř totožná se strukturou endrinu). Dieldrin řadíme do skupiny persistentních organických polutantů (POPs).

Kde se používá

Dieldrin byl používán pro hubení škodlivého hmyzu líhnoucího se v půdě a bacilonosičů jako jsou komáři přenášející malárii. Používání dieldrinu je v Evropské unii i v České republice zakázáno, ale je ještě stále používán v některých rozvojových zemích, hlavně proti termitům, červotočům a škůdcům textilu.

Zdroje emisí

Dieldrin se tvoří v rostlinách, živočiších a v mediích životního prostředí štěpením příbuzného insekticidu aldrinu. Následkem toho odráží přítomnost zbytků dieldrinu používání obou látek. Váže se velmi pevně na částečky půdy a malá část se ho ztrácí vyluhováním. Odpařování z půdy doprovázené rozkladem může vést přemisťování dieldrinu na dlouhé vzdálenosti. Odolnost dieldrinu vůči rozkladu a jeho chemické vlastnosti (nízká rozpustnost ve vodě, vysoká stálost a těkavost) podporují jeho přemisťování v ovzduší na dlouhé vzdálenosti. Dieldrin byl zjištěn v Arktidě v atmosféře, vodě i v těle volně žijících živočichů.

Vliv na životní prostředí

Dieldrin je velmi toxický pro mnohé druhy volně žijících živočichů, zvláště pro vodní organizmy, ale také pro hmyz a pro savce. Jako stálá organická znečišťující látka POP může dieldrin cestovat ovzduším na dlouhé vzdálenosti a hromadit se v organizmech daleko od místa původního uvolnění.

Vliv na zdraví

Nadměrné vystavení působení dieldrinu může poškozovat mozek, játra a periferní nervstvo a může způsobovat rakovinu


Go home