08.05.2002 21:26:35
Zadání redoxních rovnic výrob trihalogenmethanu(bez produktů)
Liebenova (haloformová) reakce [I.4 I.6]

I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí
I.4) 2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým
I.6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého
I.7) 3 -methyl-2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého
I.12)
butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

[nahoru] [haloformové reakce][halogenderiváty][organická chemie] [go home]