07.02.2009 18:03:11
Řešení redoxních rovnic výrob trihalogenmethanu(iontově bez produktů)
Liebenova (haloformová) reakce [I.5 I.12]

I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem v neutrálním prostředí
I.4)
2-hexanon reaguje s chlornanem v zásaditém prostředí
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem v neutrálním prostředí
I.6) 2-butanol reaguje v zásaditém prostředí s jódem
I.7) 3-methyl-2-butanon reaguje v zásaditém prostředí s jódem
I.12) Butanon reaguje v zásaditém prostředí s jódem

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic] [metodika]

[nahoru] [haloformové reakce][halogenderiváty][organická chemie] [go home]