07.02.2009 18:03:58
Zadání redoxních rovnic výrob trihalogenmethanu(iontově)
Liebenova (haloformová) reakce [I.5 I.12]

I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem v neutrálním prostředí za vzniku valeranu a chloroformu v určitém prostředí
I.4) 2-hexanon reaguje s chlornanem v zásaditém prostředí za vzniku valeranu a chloroformu
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem za vzniku octanu, bromoformu a bromidu v určitém prostředí
I.6) 2-butanol reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu
I.7) 3-methyl-2-butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku 2-methylpropionanu, jodoformu a jodidu
I.12) Butanon reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení] [metodika]

[nahoru] [haloformové reakce][halogenderiváty][organická chemie] [go home]