07.02.2009 18:09:59
Zadání redoxních rovnic výrob trihalogenmethanu
Liebenova (haloformová) reakce [I.4 I.6]

I.3) 2-hexanon reaguje s chlornanem sodným v neutrálním prostředí za vzniku valeranu sodného, chloroformu a hydroxidu sodného
I.4) 2-hexanon reaguje s chlorovým vápnem za vzniku valeranu vápenatého, chloroformu, chloridu a hydroxidu vápenatého
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým za vzniku octanu vápenatého, bromoformu, bromidu a hydroxidu vápenatého
I.6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
I.7) 3 -methyl-2-butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku 2-methylpropionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
I.12)
butanon reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

[nahoru] [haloformové reakce][halogenderiváty][organická chemie] [go home]