THOMAS ALVA EDISON (11.2.1847-1/8.10.1931)

Americký vynálezce Thomas Alva Edison se narodil 11. února 1847. Vzdělání získal od matky, která byla učitelkou a podporovala jeho zájem o vědu. Již v dětských letech si pořídil první laboratoř.

Začal pracovat ve 12 letech jako roznašeč novin. Později byl žurnalistou a telegrafním úředníkem. Přitom se zabýval fyzikou a mechanikou. Později se začal věnovat jen vynálezectví. Zařídil si laboratoř a elektrotechnický závod.

Edison byl v mnoha směrech zvláštní člověk. Miloval experiment, nenáviděl vědu, zejména matematiku. Proto se v jeho laboratořích pracovalo většinou empiricky. Edison však byl také podnikatel. V mnoha případech proto nebyl hnacím motorem vlastní vynález ale následný zisk, který z vynálezu plynul. Proto si Edison nechal patentovat všechno možné, aniž zatím tušil, k čemu by se to nechalo v budoucnu použít použít. Tím mnoha vynálezcům-nadšencům zkomplikoval život a paradoxně brzdil vynalézání nového.

Se svými četnými spolupracovníky získal asi 1 300 patentů. Z nich jmenujme např. tiskací telegraf (1869), psací stroj (1871), duplexní a automatický telegraf (1875), fonograf (1877), mikrofon (1878), žárovku (1879), první elektrické dynamo (1881), pojistku (1885), kinematograf (1891), elektrický akumulátor (1900), elektrický automobil (1902) a vrtulník (1908).

Edison zemřel 18. října 1931.

Podrobnější informace po kliknutí zde