10.05.2002 22:08:38
Standartní redox potenciály nekovů
[Beketovova řada][poloreakce] potenciály: [kovů bez f prvků][všech kovů][všech prvků][poloreakcí]


Seřazeno dle abecedy symbolů prvků (zde klikni na seřazení symbolů prvků dle potenciálů)
pořadí poloreakce potenciál(V)
- 01 At -1 / At2 At2 + 2e- --› 2 At -1 +0,2
- 04 Br -1 / Br2 Br2 + 2e- --› 2 Br -1 +1,09
- 06 Cl -1 / Cl2 Cl2 + 2e- --› 2 Cl -1 +1,36
- 07 F -1 / F2 F2 + 2e- --› 2 F -1 +2,87
+00 H+ / H2(g) 2H+1 + 2e- --› H2 +0,00
- 03 I -1 / I2 I2 + 2e- --› 2 I -1 +0,54
- 05 NO3 -1 / N2 NO3 -1 + 6H+ + 5e- --› N2 + 3 H2O +1,25
- 02 OH -1 / O2 O2 + 2e- --› 2 OH -1 +0,54
+03 H3PO3 / P H3PO3 + 3H+ + 3e- --› P + 3 H2O - 0,50
+01 PH3 / P P + 3H+ + 3e- --› PH3 - 0,06
+04 SO3 -2 / S SO3 -2 + 6H+ + 4e- --› S + 3 H2O - 0,66
+02 S -2 / S S + 2e- --› S -2 - 0,48
+05 Se -2 / Se Se + 2e- --› Se -2 - 0,67
- 06 H4XeO6 / Xe H4XeO6 + 8H+ + 8e- --› Xe + 6 H2O +2,18

[Beketovova řada][poloreakce] potenciály: [kovů bez f prvků][všech kovů][všech prvků][poloreakcí]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]