01.12.2013 16:14:30
Fotosynthesa
Animace: fotosyntéza Animace - fotosyntéza

Souhrnný zápis
6 CO2+ 12H2O

hn

 
..C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O

 

  Světlá reakce
1.

fotolýza (fotooxidace) vody - Hillova reakce

H2O
 
 
(2H+ + 2e-) + 0,5O2
2.
fotoredukce (pozn. elektrony nepochází z fotolýzy vody,
ale jsou to excitované elektrony chlorofylu, jedná se o necyklický tok elektronů)
NADP++ 2H+ + 2e-
NADPH +H+
3.
fotofosforylace
(protonový gradient vyvolaný tokem elektronů, jedná se o cyklický tok elektronů)
ADP + HPO4-2 + H+
ATP + H20

[nahoru][biocykly][biochemie][go home]

Melvin Calvin (8.4.1911– 8.1.1997) - po kliknutí velmi podrobný životopisTemná reakce
Calvinův cyklus
 
Reakční schéma
1.

+ATP

-ADP, -H+

3.

+ CO2

 

 
4.

+ H2O

 

+

 

Přeměna části (2/12) molekul na glukosu

1.

+ATP

-ADP, -H+

2.

+NADPH +H+

-NADP+, -HPO4-2

3.

+

+ADP , +H+

-ATP

[nahoru][biocykly][biochemie][go home]
Go home