08.09.2013 16:32:38

Přehled kódovaných (proteinogenních) aminokyselin Přehled aminokyselin i s jejich výskytem
applet: [tvorba dipeptidu Applet tvorba dipeptidu][tvorba bílkoviny Animace: tvorba bílkoviny]
Neesenciální u člověka (vzniká buďto ze serinu nebo z COa a NH4+ a methylenhydrofolátu za katalýzy glycinsynthasy)
2-aminoethanová kyselina
a-aminooctová kyselina
Esenciální pro člověka
L(-)-2-amino-3-fenylpropanová kyselina
L(-)-a-amino-b-fenylpropionová kyselina
Neesenciální u člověka (vzniká přeměnou pyruvátu)
Animace: tvorba bílkoviny
L(+)-2-aminopropanová kyselina
L(+)-a-aminopropionová kyselina
U člověka podmíněně postradatelné (při dostatku esenciálního fenylalaninu z  něhož vzniká)
L(-)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propanová kyselina
L(-)-a-amino-b-(p-hydroxyfenyl)propionová kyselina
Esenciální pro člověka
L(+)-2-amino-3-methylbutanová kyselina
L(+)-a-aminoisovalerová kyselina
Esenciální pro člověka
L(-)-2-amino-3-(1H-indol-2-yl)propanová kyselina
L(-)-a-amino-b-indolylpropionová kyselina
Esenciální pro člověka
L(-)-2-amino-4-methylpentanová kyselina
L(-)-a-aminoisokapronová kyselina
Neesenciální u člověka (vzniká přeměnou oxaloacetátu)
L(+)-aminobutandiová kyselina
L(+)-aminojantarová kyselina
Esenciální pro člověka
L(+)-2-amino-3-methylpentanová kyselina
L(+)-a-amino-b-methylvalerová kyselina
Neesenciální u člověka (vzniká redukční amidací z kyseliny oxoglutarové resp. oxoglutarátu)
L(+)-2-aminopentandiová kyselina
L(+)-a-aminoglutarová kyselina
Neesenciální u člověka (vzniká z kyseliny 3-fosfoglycerolové resp. 3-fosfoglycerátu)
L(-)-2-amino-3-hydroxypropanová kyselina
L(-)-a-amino-b-hydroxypropionová kyselina
Neesenciální u člověka (vzniká amidací kyseliny asparagové)
L(+)-2-amino-3-karbamoylpropanová kyselina
L(+)-b-amid kyseliny asparagové
L(+)-a-amino-b-karbamoylpropionová kyselina
Esenciální pro člověka
L(-)-2-amino-3-hydroxybutanová kyselina
L(-)-a-amino-b-hydroxymáselná kyselina
Neesenciální u člověka (vzniká amidací kyseliny glutamové)
L(+)-2-amino-4-karbamoylbutanová kyselina
L(+)-g-amid kyseliny glutamové
L(+)-a-amino-g-karbamoylmáselná kyselina
U člověka podmíněně postradatelné (při dostatku esenciálního methioninu z  něhož vzniká) . Mthioni dodává síru serinu a ten se mění na cystein.
L(-)-2-amino-3-sulfanylpropanová kyselina
L(-)-2-amino-3-merkaptopropanová kyselina
L(-)-a-amino-b-sulfanylpropionová kyselina
L(-)-a-amino-b-thiopropionová kyselina
Esenciální pro člověka
L(+)-2,6-diaminohexanová kyselina
L(+)-a,e-diaminokapronová kyselina
Esenciální pro člověka
L(-)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butanová kyselina
L(-)-2-amino-4-(methylmerkapto)butanová kyselina
L(-)-a-amino-g-(methylsulfanyl)máselná kyselina
L(-)-a-amino-g-(methylthio)máselná kyselina
Esenciální v dětství (v dospělosti člověka neesenciální- vzniká z nekódované aminokyseliny ornithinu)
L(+)-2-amino-5-(aminoiminokarbamino)pentanová kyselina
L(+)-a-amino-d-guanidylvalerová kyselina

L(-)-azacyklopentan-2-karboxylová kyselina
L(-)-pyrrolidin-a-karboxylová kyselina
Esenciální v dětství (v dospělosti člověka neesenciální - proces výroby neznámý)
L(-)-2-amino-3-(3-H-imidazolyl)propanová kyselina
L(-)-a-amino-b-imidazolylpropionová kyselina
Molekuly v molcon (po otevření zadej rotation a dále difference)
Váš počítač může k funkčnosti vyžadovat stažení programu molcon (klikni)
glycin D-alanin L-alanin D-fenylalanin L-fenylalanin D-serin L-serin D-tyr L-tyr L-cystein
Galatova syntéza aminokyselin
Streckerova reakce - syntéza aminokyselin z kyanhydrinu karbonylové sloučeniny
SeCys / selenocystein - vzácná aminokyselina může být včleněna do bílkoviny, proto ho někteří autoři též řadí mez kódované aminokyseliny...více.

[nahoru][hlavní stránka bílkovin][biochemie][go home]Zpět na hlavní stránku