29.04.2003 00:52:54
Uplatnění efektů u naftalenu:

V tabulce je znázorněno, kam jde druhý substituent v závislosti na umístění prvního a na tom, jakým působí efektem
Kliknutím k Armstrongovu-Wynnovu pravidlu
+I:obecně, alkylbenzen , toluen
-I:obecně, fenylamonium,trialkylfenylamonium, dialkylfenylsulfonium
+M: N,N-dialkylanilin, N-alkylanilin ,anilin, fenol, thiofenol, chlorbenzen, brombenzen
-M:nitrobenzen, benzonitril ,benzaldehyd, fenylmethylsulfon, alkylester benzensulfonové kyseliny, benzensulfonová kyselina, kyselina benzoová, alkylester kyseliny benzoové, benzamid

[nahoru][teorie efektů][reakční mechanismy][alkany][areny][organická chemie][go home]