Rozpadový zákon

Popis: Rozpadový zákon říká, jak se mění počet rozpadlých jader určité radioaktvivní látky v průběhu času. červená kolečko zobrazují 1000 jejichž poločas rozpadu (T) se blíží 20 sekundám. Graf ve spodní části appletu zobrazuji poměr rozpadlých ku nerozpadlým jádrům (N/N0) v čase (t), podle tohoto zákona:

N   =   N0 ·   2-t/T

N .... počet rozpadných jader
N0 ... počet ještě nerozpadlých jader
t .... čas
T .... poločas rozpadu

Jakmile žlutým tlačítkem spustíte apllet, atomové jádro se začne rozpadat (změní barvu z červené na černou). Simulaci rozpadu můžete pozastavit tlačítkem Pause, znovu ji spustíte tlačítkem Resume. V případě, že simulaci pozastavíte, modrá tečka v diagramu označí čas, kde jste simulaci pozastavili - z grafu lze odečíst procentuální zastoupení nerozpadlých jader v čase zastavení. (Neřešte, že bod neleží vždy přesně na křivce!) Simulaci restartujete tačítkem Restart.

Po určitém čase zůstane jedno nerozpadlé, u něhož nejsme schopni určit dobu, za kterou se jádro rozpadne.


URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/lawdecay.htm
Copyright 1998, Walter Fendt