Comptonův jev

Popis: Java applet simulující kolizi fotonu s elektronem.


Schematický Diagram Comptonova jevu:

Compton effect image missing