14.02.2011 00:09:34
VIII.A
Zadání rovnic se změnou oxidačních čísel více než dvou atomů
[řešení][zadání pro pokročilé]


1) spalováním sulfidu molybdeničitého vzniká oxid molybdenový a oxid siřičitý
2) spalováním disulfidu železnatého (pyritu) vzniká oxid železitý a oxid siřičitý
3) reakcí dichromitanu železnatého s uhličitanem sodným a kyslíkem vzniká chroman sodný , oxid železitý a oxid uhličitý
4) spalováním arsenopyritu vzniká dimér oxidu arsenitého, oxid železitý a oxid siřičitý
5) reakcí sulfidu arsenitého s kyselinou dusičnou vzniká kyselina trihydrogenarseničná, sírová a oxid dusnatý


[nahoru][rovnice][go home]
Go home