9.10.1999 23:07:49

Metodika řešení úplných zápisů redoxních rovnic
se změnou oxidačních čísel u více než dvou prvků

Doporučuji během nížeji popisovaného postupu upravené reaktanty či produkty podtrhnout a pamatovat si, že u podtržených sloučenin platí, že jsou v definitivním stavu, včetně vyčíslení a tudíž v momentě, kdy jsou všechny reaktanty a produkty podtrženy, je reakce správně vyčíslena


V případě rovnic kdy více než dva (nejčastěji tři) prvky mění své oxidační číslo, můžeme rovnici dle klasické metodiky řešit, pokud jsou na jedné straně rovnice (zpravidla reaktanty) obsaženy pouze ve dvou sloučeninách.
V tom případě
bereme různé prvky vyskytující se v jedné sloučenině jako jeden celek.


Postupujeme pak následovně:


1) Vyrovnáme počty vyměňovaných elektronů projevující se změnami v oxidačních číslech takto:
Tzv. křížové pravidlo:
prvky A+B ..
oxidační.č.v reakt/oxidační č.v produkt. /rozdíl// /přenos křížem/příp.rozšíř.nebo zkrác.

prvek C ..
oxidační.č.v reakt/oxidační č.v produkt. /rozdíl// /přenos křížem/příp.rozšíř.nebo zkrác.

2)
Přeneseme čísla patřící k prvku A či B na konci řádku v křížovém pravidlu do příslušných sloučenin, tj.do všech sloučenin, které nejen prvek A či B obsahují,ale kde všechny atomy příslušného prvku mění své oxidační číslo a podtrhneme

Pozor:
Nelze přenášet do sloučenin, kde pouze část atomů příslušného prvku mění své oxidační číslo


3) Vyrovnáme na obou stranách počty u prvků, které mají na jedné straně rovnice všechny sloučeniny obsahující příslušné prvky podtrženy a na druhé je nemají podtrženy u jedné sloučeniny,
tu poté podtrhneme, zpravidla je výhodné nechat si až na závěr vodík a kyslík, zejména tehdy, vyskytuje-li se v reakci voda(ta se většinou explicitně nezadává).

4) Konstatujeme li, že jsou
všechny reaktanty i produkty podtrženy , je rovnice je sestavena, jenom pro jistotu zkonrolujeme poslední prvek, zpravidla kyslík

Možno prohlédnout postup u 3. a 4. rovnice
nahoru

anorganik rovnice

Go home