13.11.2001 21:18:13
VIII.04
Řešení úplného zápisu redoxní rovnice


Zadání
spalováním arsenopyritu vzniká dimér oxidu arsenitého, oxid železitý a oxid siřičitý


Řešení
FeAsS + O2 --› As4O6 + Fe2O3 + 4 SO2
!!! Oxidační čísla mění železo, arsen, síra a kyslík. Protože jsou však v reaktantech železo,arsen a síra spolu vázány v jedné sloučenině, bereme je jako jeden celek!!!
Křížové pravidlo
(FeAsS).....0......10(3+3+4) rozdíl 10 křížem 4(tj.4 Fe a 4As a 4S)
(2O)...........0...........4...........rozdíl 4 křížem 10
4FeAsS + 10O2 --› As4O6 + 2Fe2O3 + 4SO2
kontrola kyslíků: 10.2=20=6+2.3+4.2
Rovnice je upravena


[nahoru][rovnice][go home]