9.10.1999 17:27:13

VIII.03

Řešení úplného zápisu redoxní rovnice


Zadání
reakcí dichromitanu železnatého s uhličitanem sodným a kyslíkem vzniká chroman sodný , oxid železitý a oxid uhličitý


Řešení

FeCr2O4 + Na2CO3 + O2 --› Na2CrO4 + Fe2O3 + CO2


!!! Oxidační čísla mění železo, chróm a kyslík. Protože jsou však v reaktantech železo a chróm spolu vázány v jedné sloučenině, bereme je jako jeden celek!!!
Křížové pravidlo
(Fe2Cr).....8(2+2.3)......15(3+2.6) rozdíl 7 křížem 4(tj.4 Fe a 8Cr)
(2O)...........0...........4...........rozdíl 4 křížem 7...............................
4FeCr2O4 + Na2CO3 + 7O2 --› 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + CO2
Porovnání podtržených atomů sodíku

0 /// 8.2


Vyrovnání sodíku
8.2=8.2

4FeCr2O4 + 8Na2CO3 + 7O2 --› 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + CO2
Porovnání podtržených atomů uhlíku

8 /// 0


Vyrovnání uhlíku
8 =8

4FeCr2O4 + 8Na2CO3 + 7O2 --› 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO2
kontrola kyslíků: 4.4+8.3+7.2=54=8.4+2.3+8.2

Rovnice je upravena


nahoru

anorganik rovnice

Go home