9.10.1999 22:53:09

II.

Metodika řešení iontových zápisů redoxních rovnic

Doporučuji během nížeji popisovaného postupu upravené reaktanty či produkty podtrhnout a pamatovat si, že u podtržených sloučenin platí, že jsou v definitivním stavu, včetně vyčíslení a tudíž v momentě, kdy jsou všechny reaktanty a produkty podtrženy, je reakce správně vyčíslena


V případě složitějších rovnic tohoto typu postupujeme zpravidla následovně:


1) Vyrovnáme počty vyměňovaných elektronů projevující se změnami v oxidačních číslech takto:
Tzv. křížové pravidlo:
prvek A ..
oxidační.č.v reakt/oxidační č.v produkt. /rozdíl// /přenos křížem/příp.rozšíř.nebo zkrác.

prvek B .. oxidační.č.v reakt/oxidační č.v produkt. /rozdíl// /přenos křížem/příp.rozšíř.nebo zkrác.

2) Přeneseme čísla patřící k prvku A či B na konci řádku v křížovém pravidlu do příslušných sloučenin, tj.do všech sloučenin, které nejen prvek A či B obsahují,ale kde všechny atomy příslušného prvku mění své oxidační číslo a podtrhneme

Pozor: Nelze přenášet do sloučenin, kde pouze část atomů příslušného prvku mění své oxidační číslo


3) Vyrovnáme na obou stranách počty u prvků, které mají na jedné straně rovnice všechny sloučeniny obsahující příslušné prvky podtrženy a na druhé je nemají podtrženy u jedné sloučeniny,
tu poté podtrhneme

4) porovnáme na obou stranách náboje, v případě, že se nerovnají, doplníme prostředí, buď kyselé
H3O+ nebo zásadité OH- tak, aby se vyrovnali náboje.
H3O+ nebo OH- se vyrovnává buď na straně reaktantů nebo produktů,
Pozor:
nelze vyrovnávat na obou stranách zároveň, to znamená, nemůže být na jedné straně H3O+a na druhé OH-, přestože by to čistě matematicky vycházelo
Poté H3O+ nebo OH-podtrhneme

5) porovnáme na obou stranách vodíky, případě, že nerovnají, doplníme za pomoci
vody, kterou podtrhneme

6) Konstatujeme li, že jsou
všechny reaktanty i produkty podtrženy , je rovnice je sestavena, jenom pro jistotu zkonrolujeme počet kyslíků

možno prohlédnout postup u
1. , 19., 22., 25. a 31. rovnice

nahoru

anorganik rovnice

Go home