9.10.1999 21:51:15
V.B
Řešení neredoxních rovnic
zde je zadání těchto rovnic (zde pro pokročilé)


1) 2Ca2B6O11.5H2O + 2Na2CO3 + 2NaHCO3 + 19 H2O --› 3Na2B4O7.10H2O + 4CaCO3
2) Na2B4O7.10H2O + 4H2O2 + 2NaOH + H2O --› 4NaBO2.H2O2.3H2O
3) Na2B4O710H2O + 12HF + 2H2SO4 --› 4BF3 + 2NaHSO4 + 17H2O
4) 6Na[BF4] + B2O3 + 6H2SO4 --› 8BF3 + 6NaHSO4 + 3H2O
5) 2KAlSi3O8 + CO2 + 2H2O --› Al2Si2(OH)4O5 + 4SiO2 + K2CO3


nahoru

anorganik rovnice

Go home