9.10.1999 20:06:26
V.01
Řešení úplného zápisu neredoxní rovnice


Zadání:


pentahydrát hexaboritanudivápenatého reaguje s uhličitanem sodným a hydrogenuhličitanem za vzniku dekahydrátu tetraboritanu sodného a uhličitanu vápenatého

Řešení:

Ca2B6O11.5H2O + Na2CO3 + NaHCO3 --› Na2B4O7.10H2O + CaCO3

Vyrovnání počtu centrálních atomů boru

6.2=3.4

2Ca2B6O11.5H2O + Na2CO3 + NaHCO3 --› 3Na2B4O7.10H2O + CaCO3
Porovnání podtržených vápníků
2.2 / / / 0


Vyrovnání počtu vápníků

2.2 =4= 4.1

2Ca2B6O11.5H2O + Na2CO3 + NaHCO3 --› 3Na2B4O7.10H2O + 4CaCO3
Porovnání podtržených sodíků a uhlíků
Na...0///3.2 C...0 / / / 4.1


Vyrovnání sodíků a uhlíků
Na...2.2+2.1=6=3.2 C...2.1+2.1=4=4.1
2Ca2B6O11.5H2O + 2Na2CO3 + 2NaHCO3 --› 3Na2B4O7.10H2O + 4CaCO3
Porovnání podtržených vodíků

2.5.2 +2.1/ / / 3.10.2


Vyrovnání vodíků pomocí vody
2.5.2 +2.1+19.2= 60 = 3.10.2
2Ca2B6O11.5H2O + 2Na2CO3 + 2NaHCO3 + 19H2O --› 3Na2B4O7.10H2O + 4CaCO3

Kontrola pomocí kyslíků 2.(11+5)+2.3+2.3+19.1=63=3.(7+10)+4.3

Rovnice je upravena


nahoru

anorganik rovnice

Go home