08.05.2002 22:07:25
Zadání redoxních rovnic alkoholů a fenolů(bez produktů) [1 4a 4b 6 7a 7b I.6 III.8]

1) Peroxodisíran sodný reaguje s isopropylalkoholem v prostředí hydroxidu draselného
2)
Manganistan draselný reaguje s isopropylalkoholem v prostředí kyseliny sírové
3)
Chlorečnan draselný reaguje s pentan-2,4-diolem
4a) Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové
4b) Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové
5)
Chroman draselný reaguje s pentan-2,4-diolem v prostředí kyseliny sírové
6) Manganistan draselný reaguje s butan-1,3-diolem v prostředí kyseliny sírové
7a) Manganistan draselný reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí
7b) Manganistan draselný reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí
8) Pentan-2,3-diol se štěpí kyselinou pentahydrogenjodistou
9) Pentan-2,3-diol se štěpí manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové
10) Pinakol (2,3-dimethylbutan-2,3-diol) se štěpí za pomoci dvojchromanu draselného v prostředí kyseliny sírové
11) Terciální butylalkohol se stěpí energickou oxidací směsi kyseliny dusičné a oxidu chromového
12) Pinakol se štěpí octanem olovičitým
13) Terciální butylalkohol se stěpí energickou oxidací kyseliny dusičné

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika][nahoru] [rovnice][alkoholy][organická chemie] [go home]

I.2) 6-methylheptanol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové
I.5)
2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým
I.6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého
III.1) Manganistan draselný reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí
III.2)
Primární alkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové
III.3)
Methylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové
III.5)
Symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny octové
III.6) 3-alkyl -1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny sírové
III.7) 1,1,2,3,3-pentaalkyl-1,2,3-propantriol reaguje s jodistanem draselným
III.8) Ethylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným a hydrátem oxidu křemičitého
III.9) Fenol reaguje s chloridem železitým
III.10) Hydrochinon reaguje s hexakyanoželezitanem draselným a hydroxidem sodným

Redox rovnice se vznikem dvojsytným alkoholů [Alken1 Alken8]

Alken1) Pent-2-en reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem draselným
Alken2)
Pent-2-en reaguje v neutrálním prostředí s chlorečnanem sodným (při katalýze oxidem osmičelým)
Alken8) 1,2-dialkylethylen reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem sodným

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

[nahoru] [rovnice alkoholů a fenolů][alkoholy][organická chemie] [go home]