08.05.2002 22:06:45
Zadání redoxních rovnic alkoholů a fenolů
Úplné zápisy rovnic [1 4a 4b 6 7a 7b I.6 III.8]

1) Peroxodisíran sodný reaguje s isopropylalkoholem v prostředí hydroxidu draselného za vzniku acetonu a síranů draselného a sodného
2)
Manganistan draselný reaguje s isopropylalkoholem v prostředí kyseliny sírové za vzniku acetonu a síranů draselného a manganantého
3)
Chlorečnan draselný reaguje s pentan-2,4-diolem za vzniku pentan-2,4-dionu a chloridu draselného
4a) Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny propionové a síranů draselného a železitého
4b) Železan draselný reaguje s propylalkoholem v prostředí kyseliny sírové za vzniku propionanu draselného a síranů draselného a železitého
5)
Chroman draselný reaguje s pentan-2,4-diolem v prostředí kyseliny sírové za vzniku pentan-2,4-dionu a síranů draselného a chromitého
6) Manganistan draselný reaguje s butan-1,3-diolem v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny acetooctové a síranů manganatého a draselného
7a) Manganistan draselný reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí za vzniku kyseliny propionové, hydratovaného oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
7b) Manganistan draselný reaguje s propylalkoholem v neutrálním prostředí za vzniku propionanu draselného, hydratovaného oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
8) Pentan-2,3-diol se štěpí kyselinou pentahydrogenjodistou za vzniku kyseliny jodičné, propionaldehydu a acetaldehydu
9) Pentan-2,3-diol se štěpí manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny propionové a octové a síranů mangantého a draselného
10) Pinakol (2,3-dimethylbutan-2,3-diol) se štěpí za pomoci dvojchromanu draselného v prostředí kyseliny sírové za vzniku acetonu a síranů draselného a chromitého
11) Terciální butylalkohol se stěpí energickou oxidací směsi kyseliny dusičné a oxidu chromového za vzniku kyseliny octové, oxidů uhličitého a dusičitého a dusičnanu chromitého
12) Pinakol se štěpí octanem olovičitým za vzniku acetonu, octanu olovnatého a kyseliny octové
13) Terciální butylalkohol se stěpí energickou oxidací kyseliny dusičné za vzniku kyseliny octové a oxidu dusnatého

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika][nahoru] [rovnice][alkoholy][organická chemie] [go home]

I.2) 6-methylheptanol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku kyseliny 6-methylheptanové a síranů draselného a chromitého
I.5) 2-propanol reaguje s bromnanem vápenatým za vzniku octanu vápenatého, bromoformu, bromidu a hydroxidu vápenatého
I.6) 2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
III.1) Manganistan draselný reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí za vzniku draselné soli karboxylové kyseliny, oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
III.2)
Primární alkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku aldehydu a síranů chromitého a draselného
III.3)
Methylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku oxidu uhličitého a síranů chromitého a draselného
III.5)
Symetrický sekundární alkohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny octové za vzniku dialkylketonu a octanu chromitého
III.6) 3-alkyl -1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny sírové za vzniku difenylketonu, kyseliny alkylkarboxylové a síranu chromitého
III.7) 1,1,2,3,3-pentaalkyl-1,2,3-propantriol reaguje s jodistanem draselným za vzniku dialkylketonu, kyseliny alkylkarboxylové a jodičnanu draselného
III.8) Ethylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným a hydrátem oxidu křemičitého za vzniku kyseliny octové a křemičitanů chromitého a draselného
III.9) Fenol reaguje s chloridem železitým za vzniku p-bifenochinonu , chloridu železnatého a kyseliny chlorovodíkové
III.10) Hydrochinon reaguje s hexakyanoželezitanem draselným a hydroxidem sodným za vzniku p-benzochinonu a hexakyanoželeznatanů draselného a sodného

Redox rovnice se vznikem dvojsytným alkoholů [Alken1 Alken8]

Alken1) Pent-2-en reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem draselným za vzniku pentan-2,3-diolu a mangananu draselného
Alken2)
Pent-2-en reaguje v neutrálním prostředí s chlorečnanem sodným (při katalýze oxidem osmičelým) za vzniku pentan-2,3-diolu a chloridu sodného
Alken8) 1,2-dialkylethylen reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem sodným za vzniku 1,2-dialkylethylenglykolu a mangananů draselných a sodných

[zadání bez produktů][zadání i s produkty][řešení rovnic][metodika]

[nahoru] [rovnice alkoholů a fenolů][alkoholy][organická chemie] [go home]