10.05.2002 16:43:12
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.III.6

Iontový zápis
3-alkyl - 1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým ve vhodném prostředí za vzniku difenylketonu, kyseliny alkylkarboxylové a chromité soli
Porovnání s úplným zápisem rovnice III.6
Úplný zápis
3-alkyl -1,1-difenylpropylakohol reaguje s oxidem chromovým v prostředí kyseliny sírové za vzniku difenylketonu, kyseliny alkylkarboxylové a síranu chromitého
Porovnání rovnice s iontovým zápisem

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]