10.05.2002 16:41:47
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.III.3

Iontový zápis
Methylalkohol reaguje s dvojchromanem ve vhodném prostředí za vzniku oxidu uhličitého a solí chromité a draselné
Porovnání s úplným zápisem rovnice III.3
Úplný zápis
Methylalkohol reaguje s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové za vzniku oxidu uhličitého a síranů chromitého a draselného
Porovnání rovnice s iontovým zápisem

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]