10.05.2002 16:39:53
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.III.1

Iontový zápis
Manganistan reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí za vzniku soli karboxylové kyseliny, oxidu manganičitého a určitého prostředí
Porovnání s úplným zápisem rovnice III.1
Úplný zápis
Manganistan draselný reaguje s primárním alkoholem v neutrálním prostředí za vzniku draselné soli karboxylové kyseliny, oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
Porovnání rovnice s iontovým zápisem

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]