10.05.2002 16:38:51
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.I.6

Iontový zápis
2-butanol reaguje ve vhodném prostředí s jódem za vzniku propionanu, jodoformu a jodidu
Porovnání s úplným zápisem rovnice I.6
Úplný zápis (podrobný zápis)
2-butanol reaguje s jódem v prostředí hydroxidu vápenatého za vzniku propionanu vápenatého, jodoformu a jodidu vápenatého
Podrobné řešení rovnice I.6 (v řešení uvedeno číslo II.6)

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]