02.03.2006 23:11:16
Alkoholy - podrobné řešení rovnice č.1
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
Peroxodisíran sodný reaguje s isopropylalkoholem v prostředí hydroxidu draselného za vzniku acetonu a síranů draselného a sodného
+ Na2S2O8+KOH + Na2SO4+K2SO4
Vyznačení míst, kde došlo ke změně oxidačních čísel:
+ Na2S2O6(O2)-II+KOH + Na2SO-II4+K2SO-II4
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CHOH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když 2H=2 a O=-2) C=0
Produkty: CO je 0, z toho plyne, že (když O=-2) C=2
Závěr:
Změna u uhlíků je 2 [2-0]
Ekvivalentní postup: U uhlíku ubydou 2 vodíky (+2), takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 2 zvýšit
Křížové pravidlo:    
..C.......... ..0............. 2................. 2 2 ...po vykrácení... 1
2O.......... -2.............. 2.(-2).......... 2 2 ...po vykrácení... 1
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola sodíků u již upravených sloučenin
( u reaktantů 1.2=2, u vyčíslených produktů žádná)
1 + 1 Na2S2O6(O2)+KOH 1 + Na2SO4+K2SO4
Vyrovnání sodíků (u reaktantů 1.2=2, u produktů 1.2=2) a kontrola síry u již upravených sloučenin (u reaktantů 1.2=2, u produktů 1.1=1)
1 + 1 Na2S2O8+KOH 1 + 1 Na2SO4+K2SO4
Vyrovnání síry (u reaktantů 1.2=2, u produktů 1+1=2) a kontrola draslíků u již upravených sloučenin (u reaktantů nic, u produktů 1.2=2)
1 + 1Na2S2O8+KOH 1 +1Na2SO4 + 1 K2SO4
Vyrovnání draslíků (u reaktantů 2.1=2, u produktů 1.2=2) a kontrola vodíků u již upravených sloučenin - u organických se uvažuje rozdíl - (u reaktantů 1.2+2.1=4, u produktů nic)
1 + 1Na2S2O8+ 2 KOH 1 +1Na2SO4+1K2SO4
Vyrovnání vodíků za pomoci vody (u reaktantů 1.2+2.1=4, u produktů 2.2=4)
1 + 1Na2S2O8+2KOH 1 +1Na2SO4+1K2SO4+2H2O
Kontrola kyslíků ( u reaktantů 1.1+1.8+2.1=11, u produktů 1.1+1.4+1.4+2.1=11).
1 + 1Na2S2O8+2KOH 1 +1Na2SO4+1K2SO4+2H2O

[nahoru] [rovnice alkoholů][alkoholy][organická chemie] [go home]
Go home