15.05.2002 20:58:03
Alkiny - porovnání iontového a úplného zápisu č.5

rovnice č.5 a (vzniká kyselina)
Iontový zápis
But-2-yn reaguje ve vhodném prostředí s oxidem chromovým za vzniku kyseliny octové a chromité soli (podrobně)
+CH3C CCH3 + 2CrO3 + 6H3O+ 2CH3COOH + 2Cr+3 + 8H2O
Úplný zápis
But-2-yn reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým za vzniku kyseliny octové a síranu chromitého
CH3C CCH3 + 2CrO3 + 3H2SO4 2CH3COOH + Cr2(SO4)3 + 2H2O
rovnice č.5 b (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
But-2-yn reaguje ve vhodném prostředí s oxidem chromovým za vzniku octanu a chromité soli
+CH3C CCH3 + 2CrO3 + 4H3O+ 2CH3COO-1 + 2Cr+3 + 6H2O
Úplný zápis
But-2-yn reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým za vzniku octanu a síranu chromitého
CH3C CCH3 + 2CrO3 + 2H2SO4 2/3(CH3COO)3Cr +2/3 Cr2(SO4)3 + 2H2O

[nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova