15.05.2002 20:57:32
Alkyny - porovnání iontového a úplného zápisu č.4

rovnice č.4 a (vzniká kyselina)
Iontový zápis
Propyn reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny octové a manganaté soli.
5CH CCH2CH3 + 8MnO4-1 + 24H3O+ 5CO2 + 5CH3CH2COOH + 8Mn+2+ 36H2O
Úplný zápis
Propyn reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny octové a síranů manganatého a draselného(podrobně).
x5CH CCH2CH3 + 8KMnO4 + 12H2SO4 5CO2 + 5CH3CH2COOH + 8MnSO4 + 4K2SO4+ 12H2O
rovnice č.4 b (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
Propyn reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, octanu a manganaté soli.
5CH CCH2CH3 + 8MnO4-1 + 19H3O+ 5CO2 + 5CH3CH2COO-1 + 8Mn+2+ 31H2O
Úplný zápis
Propyn reaguje v prostředí kyseliny sírové s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, octanu draselného a síranů manganatého a draselného
x5CH CCH2CH3 + 8KMnO4 + 9,5H2SO4 5CO2 + 5CH3CH2COOK + 8MnSO4 + 1,5K2SO4+ 12H2O

[nahoru][rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova