15.05.2002 20:57:07
Alkyny - porovnání iontového a úplného zápisu č.3

rovnice č.3 a (vzniká kyselina)
Iontový zápis
But-1-yn reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny propanové, hydrátu oxidu manganičitého a určitého prostředí (podrobně)
3CH CCH2CH3+8MnO4-1+(4+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOH+8MnO2.xH2O+8OH-1
Úplný zápis
But-1-yn reaguje s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, kyseliny propanové, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
x3CH CCH2CH3+8KMnO4 + (4+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOH+8MnO2.xH2O+8KOH
rovnice č.3 b (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
But-1-yn reaguje ve vhodném prostředí s manganistanem za vzniku oxidu uhličitého, propananu, hydrátu oxidu manganičitého a určitého prostředí
3CH CCH2CH3+8MnO4-1+(1+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COO-1+8MnO2.xH2O+5OH-1
Úplný zápis
But-1-yn reaguje s manganistanem draselným za vzniku oxidu uhličitého, propananu draselného, hydrátu oxidu manganičitého a hydroxidu draselného
x3CH CCH2CH3+8KMnO4 + (1+8x)H2O 3CO2+3CH3CH2COOK+8MnO2.xH2O+5KOH

[nahoru] [rovnice alkynů][rovnice alkenů][alkyny][organická chemie] [go home]
Titulní strana chemického webu Ing.Michaela Canova