21.09.2001 12:10:56
Porovnání iontového a úplného zápisu č.5

rovnice č.5 a (vzniká kyselina)
Iontový zápis
But-2-en reaguje ve vhodném prostředí s oxidem chromovým za vzniku kyseliny octové a chromité soli (podrobně)
3CH3CH=CHCH3 + 8CrO3 + 24H3O+ Podrobné řešení rovnice číslo 5 6CH3COOH + 8Cr+3 + 36H2O
Úplný zápis
But-2-en reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým za vzniku kyseliny octové a síranu chromitého
8CH3CH=CHCH3 + 8CrO3 + 12H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 6CH3COOH + 4Cr2(SO4)3 + 12H2O
rovnice č.5 b (vzniká sůl kyseliny)
Iontový zápis
But-2-en reaguje ve vhodném prostředí s oxidem chromovým za vzniku octanu a chromité soli
3CH3CH=CHCH3 + 8CrO3 + 18H3O+ 6CH3COO-1 + 8Cr+3 + 30H2O
Úplný zápis
But-2-en reaguje v prostředí kyseliny sírové s oxidem chromovým za vzniku octanu a síranu chromitého
8CH3CH=CHCH3 + 8CrO3 + 9H2SO4 Podrobné řešení rovnice číslo 3 2(CH3COO)3Cr + 3Cr2(SO4)3 + 12H2O

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]