13.09.2001 21:00:24
Porovnání iontového a úplného zápisu
rovnice č.2

Iontový zápis
Pent-2-en reaguje ve vhodném prostředí s chlorečnanem (při katalýze oxidem osmičelým) za vzniku pentan-2,3-diolu a chloridu (podrobně)
3 +   ClO3-1 +   3 H2Ox
...kat. OsO4
 
  3 + xCl-1  
Úplný zápis
Pent-2-en reaguje v neutrálním prostředí s chlorečnanem sodným (při katalýze oxidem osmičelým) za vzniku pentan-2,3-diolu a chloridu sodného
3 + NaClO3x +   3 H2Ox
...kat. OsO4
 
  3 +   NaCl  

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]