18.03.2006 10:53:08
Podrobné řešení rovnice č.2
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
Pent-2-en reaguje ve vhodném prostředí s chlorečnanem (při katalýze oxidem osmičelým) za vzniku pentan-2,3-diolu a chloridu
+   ClO3-1
...kat. OsO4
 
+ xCl-1  
Vyznačení místa, kde došlo u organické sloučeniny ke změně:
+   Cl+VO3-1 + xCl-1x
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH=CH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1) 2C=-2
Produkty: CHOH=CHOH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1 a O=-2) 2C=0
Závěr:
Změna u dvou uhlíků je 2
Ekvivalentní postup: U každého uhlíku přibyde jeden kyslík (-2) a jeden vodík (+1) (OH s celkovým formálním oxidačním číslem -1, takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 1 zvýšit (dvou o 2)
Křížové pravidlo:    
2C.......... -2................. 0................ 2 6 ...po vykrácení...... 3
Cl.......... 5................... -1............... 6 2 ...po vykrácení...... 1
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola nábojů ( na obou stranách -1)
3 +   1 ClO3-1 3 +   1 xCl-1x
U organických sloučenin je o 3 x 2 vodíky více na straně produktů
3 +   ClO3-1 + 3 + xCl-1x
Kontrola vodíků (u reaktantů 3. 2 = 6, u produktů 3. 2 = 6)
3 +   ClO3-1 +   3 H2Ox 3 + xCl-1x
Kontrola kyslíků (u reaktantů 3 + 3.1 = 6, u produktů 3.2 = 6)
3 +   ClO3-1 +   3 H2Ox 3 + xCl-1x

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]