18.03.2006 10:53:46
Podrobné řešení rovnice č.1
pozn: vyčíslená sloučenina je definitivně upravená, nelze již koeficient upravovat

Zadaná rovnice:
Pent-2-en reaguje s manganistanem draselným a hydroxidem draselným za vzniku pentan-2,3-diolu a mangananu draselného
+ KMnO4x +   KOH +   K2MnO4x  
Vyznačení místa, kde došlo u organické sloučeniny ke změně:
+   KMn+VIIO4 +   KOH +   K2Mn+VIO4x        
Určení změny formálního oxidačního čísla u uhlíku:
Reaktanty: CH=CH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1) 2C=-2
Produkty: CHOH=CHOH je 0 (formálně) z toho plyne, že (když H=1 a O=-2) 2C=0
Závěr:
Změna u dvou uhlíků je 2
Ekvivalentní postup: U každého uhlíku přibyde jeden kyslík (-2) a jeden vodík (+1) (OH s celkovým formálním oxidačním číslem -1, takže formální oxidační číslo jednoho uhlíku se musí o 1 zvýšit (dvou o 2)
Křížové pravidlo:
2C.......... -2................. 0................ 2 1
Mn.......... 7................... 6................ 1 2
Doplnění koeficientů plynoucí z křížového pravidla a kontrola již započítaných draslíků (na zeleném pozadí jsou draslíky ve sloučeninách, kde již jsou stanoveny koeficienty. U reaktantů 2, u produktů 4)
1 +   2 K MnO4x +   KOH
1
+   2 K2 MnO4
Doplnění draslíku (u reaktantů 2.1 + 2.1 = 4, u produktů 2.2=4)
+   2 K MnO4x +   2 K OH     +   2 K2 MnO4
Kontrola kyslíků (u reaktantů 2.4 + 2.1 = 10, u produktů 2.1 + 2.4 = 10)
+   2 KMnO4x +   2 KOH   +   2 K2MnO4

[nahoru] [rovnice alkenů][alkeny][organická chemie] [go home]