TESTOSTERON PROPIONAT

Testosteronpropionat je po cipionatu a enantatu třetím injekčním testosteronem. Hlavní rozdíl mezi propionatem, cipionatem a enantatem spočívá v době trvání účinku. V porovnání s depotní charakter vykazujícím a relativně dlouho působícím enantatem a cipionatem účinkuje propionat výrazně kratší dobu. Testosteronpropionat vykazuje účinek v délce trvání 1-2 dny. Pokud by někdo argumentoval, že v případě propionatu se jedná pouze o rychleji účinný testosteron, který musí být častěji injekčně aplikován, jde v jeho případě o zlehčování celé záležitosti. Testosteronpropionat vykazuje silný androgenní účinek, stejně jako enantat a cipionat. Znatelný rozdíl však představuje skutečnost, že propionat zadržuje mnohem méně vody a  vyvolává tak výrazně nižší retenci vody. Účinek propionatu přichází velmi rychle, již po jednom až dvou dnech.
Ačkoliv jsou vedlejší účinky propionatu podobného rázu jako u enantatu a cipionatu, objevují se mnohem řidčeji. Avšak při odpovídajících předpokladech  a velmi vysokých dávkách může docházet k výskytu známých, androgenně podmíněných vedlejších účinků jako akné, zvýšené padání vlasů, nadměrné ochlupení a prohloubení hlasu. Muži i ženy se často setkávají se zesíleným libidem. I přes vysokou míru aromatizace propionatu na estrogeny se gynekomastie nevyskytuje tak často jako u jiných testosteronů. To samé platí i pro zadržování vody, protože retence elektrolytů a vody je méně výrazná. Propionát ovlivňuje osu hypotalamus-hypofýza-varlata a potlačuje tím endogenní produkci hormonů. Toxický vliv na játra se považuje za minimální,  takže poškození jater není pravděpodobné (viz také testosteronenantat).

Späť na testosteron

1