testosterony

  4-androstene-3-one,17beta-ol

Sustanon 250, Omnadren, Undestor


                   Testosterone         

Testosteron je přirozeným mužským pohlavním hormonem a řada atletů jej také považuje za nejpřirozenější látku pro budování svalové hmoty. Účinky jsou velmi rychlé a dramatické.

Vedlejší účinky: Řada vedlejších účinků se projevuje díky konverzi testosteronu na třikrát potentnější androgen dihydrotestosteron (DHT). Na kůži se to projevuje androgenně podmíněným padáním vlasů a silným akné. Anabolický efekt je spojen i se silným zavodněním organismu, což byl výrazný jev hlavně u starších Omnadrenů. Testosteron se rovněž velmi snadno mění na estrogeny, takže při vyšších dávkách je častý výskyt gynekomastie. Objevuje se zvětšení prostaty a vcelku logické je také riziko rakoviny tohoto orgánu. Ženy udávají nepravidelnou menstruaci, zvýšené ochlupení, zvětšení klitorisu aj. Vyskytuje se i impotence, potlačení hladiny androgenů, chronický priapismus (ztopoření penisu). Tyto vedlejší efekty mizí několik dnů po vysazení.       


Injekční testosterony

Sustanon 250

(též Durandron, Sostenon 250, Sustanon 250, Deposterona, Durateston aj.)

Sustanon 250 je injekční, olejový steroid. Vyrábí se v 1 cc ampulích obsahujících 250 mg směs čtyř rozdílných testosteronových složek:

  • testosteron propionát, 30 mg

  • testosteron phenylpropionát, 60 mg

  • testosteron isocaproát, 60mg 

  • testosteron decanoát, 100 mg

 
Výrobce Název Dávka
Organon Sostenon 250 (Mexiko, Špan., GB, NL, FI, Indie, Rusko, TK, CZ, BG) 250 mg/ml
  Sustenon 250 (PT) 250 mg/ml
  Sustanon'250' (Thajsko) 250 mg/ml
  Durateston 250 (Brazílie) 250 mg/ml
  Durandron (o.c.) (ES) 250 mg/ml
Ravasini Veterinární: Deposterone (Mexiko) 250 mg/ml
Ttokkyo Labs Testono'n 250 mg/ml

Směs těchto testosteronů, které mají různě dlouhou rychlost a dobu účinku, se průběžně uvolňuje z místa vpichu, takže zůstává v těle aktivní až 1 měsíc. Výsledky jsou prakticky okamžité, neboť propionát začne působit už po 3 hodinách.

  • Testosterone propionate: zůstává aktivní 3-4 dny

  • Testosterone phenylpropionate: zůstává aktivní 1-3 týdny

  • Testosterone isocaporate: zůstává aktivní 1-3 týdny

  • Testosterone decanotate: zůstává aktivní 2-4 týdny

Jako jiné testosterony je Sustanon androgenní steroid s výrazným anabolickým efektem. Proto je užíván na zvýšení síly i objemů svalstva. Stejně jako jiné testosterony obecně není vhodný pro předsoutěžní období z důvodu jisté retence vody, avšak na rozdíl od testosteron cypionátu či enanthátu je retence vody i aromatizace menší. To je obzvláště výhodné pro ty, kteří trpí gynekomastií. Menší retence vody je rovněž dobrá pro atlety, kteří chtějí rýsovat a při tom nabrat kvalitní svalstvo.

Dávkování: Výhodou Sustanonu je fakt, že je účinný při rozumných dávkách po dlouhou dobu. Protože hladina testosteronu v těle v souvislosti s různou dobou uvolňování esterů kolísá, měl by být Sustanon aplikován v týdenních intervalech. Obvyklé dávkování se pohybuje mezi 250-1000 mg týdně. Kulturisté užívají 500-750 mg týdně. Někteří užívají sice až 2000 mg týdně, ale to jsou už extrémy. Udává se, že při dávkách do 1000 mg týdně není rozdíl ve vedlejších účincích příliš velký. Narůstá až po překročení této hranice. Rozdíly v efektivitě na svalový růst jsou však výrazné.

 

Přibírání svalové hmoty a síly je velmi rychlé. Steroidoví nováčci mohou očekávat přírůstky kolem 20 liber (9 kg) během pár měsíců při dávkách 250 mg týdně. Pokročilejší atleti budou ovšem potřebovat vyšší dávky.

Vedlejší účinky: Připomínají účinky jiných testosteronů, ale nejsou tak silné. Uživatelé udávají menší výskyt aromatizace, menší retenci vody, menší hepatotoxicitu i menší narušení tělesného testosteronu. Při dávkách nad 1000 mg týdně je nicméně moudré užít antiestrogeny (Nolvadex či Proviron). Jasný je vliv na padání vlasů, způsobovaný konverzí testosteronu na dihydrotestosteron (viz obr. dole). Užívání Sustanonu potlačuje produkci vlastního testosteronu, takže na konci cyklu je vhodné užít HCG nebo Clomid.

Kombinace: Velmi silná droga, která se dobře kombinuje s jinými steroidy v objemovém cyklu. Sostanon 250 je užíván s Anadrolem, Dianabolem, nandrolonem. S Parabolanem, Winstrolem nebo Primobolanem získáte kvalitnější svalovou hmotu, která zůstane delší dobu. Proslulá svojí účinností je směs Sustanon+Dianabol+Deca. Je to jedna z nejsilnějších steroidových směsí vůbec.


Omnadren

Omnadren je injekční steroid, jenž měl kdysi poněkud jinou kombinaci testosteronových složek než Sustanon 250. Byl považován za méně dobrý, neboť způsoboval výraznou retenci vody a opuchlý vzhled. Dnes má dnes však již zcela shodné složení jako Sustanon 250.  


Orální testosterony

Undestor

Undestor (též Andriol) je orální testosteron, jenž není 17-alkylován. Používá se většinou pro povzbuzení sexuální chuti u starších mužů. Protože se větší část v těle rozkládá, jeho anabolický efekt je zanedbatelný. Doporučují se dávky aspoň 240 mg denně. Velmi nízké jsou také jeho vedlejší účinky.


 

Metyltestosteron

17alpha-methyl-4-androstene-3-one,17b-ol
 

Metyltestosteron byl vůbec prvním orálním steroidem, který byl vyroben. Je to v podstatě 17-alfa alkylovaný testosteron. Jedná se tedy o dosti archaickou látku, která má navíc řadu vedlejších účinků. Po Halotestinu (fluoxymesteronu) a Anadrolu (oxymetholonu) je pokládán za jeden z nejškodlivějších steroidů. Má silné sklony k aromatizaci a ve tkáních se konvertuje na silně potentní androgen 17-methyl-dihydrotestosteron, což s sebou přináší všechna známá rizika včetně ztráty vlasů, akné apod. Při užívání delším než 6-8 týdnů může být velmi toxický na játra. Metyltestosteron je také považován za látku silně povzbuzující agresivitu.

 

Jeho potenciál pro budování svalů je značný; efektivní dávka je cca 25-30 mg denně. Protože je však dosti toxický a silně zavodňuje, sportovci raději volí Dianabol (methandrostenolon). Vcelku nemá užívání metyltestosteronu žádné opodstatnění, protože na černém trhu se vyskytují přinejmenším stejně efektivní, a přitom mnohem šetrnější a levnější látky.

 

Metyltestosteron se vyrábí ponejvíce po 10 mg tabletách, ale vyskytují se i tablety s obsahem 5 a 25 mg. Česká verze se nazývá Agovirin (10 mg tablety).

 

 

 

Official Scientific Page > Sport