Daniel Rutherford (1749-1819)
Objevil dusík v roce 1772

Daniel Rutherford (1749-1819)

Skotský chemik Daniel Rutheford na popud svého učitele Josepha Blacka , který předtím objevil oxid uhličitý studoval "zbytek" vzduchu, který zůstal v uzavřeném vzorku po shoření uhlíkaté sloučeniny. Oxid uhličitý odstranil pomocí hydroxidu draselného a získal tak dusík, o němž se domníval, že to je běžný vzduch, který odebral spálenému materiálu flogiston. Při experimentech používal myši, které při vyčerpání (vyhoření vzduchu umírali). .

Proto Rutherford pojmenoval objevený plyn “deflogistovaný vzduch”. Název nitrogen navrh J.A.C. Chaptal až v roce 1790, když se zjistilo, že tento pvek je součástí kysliny dusičné (řecky nitron, gennan - tvořit) Lavoisier dával přednost názvu azot (řecky azotikos - bez života). Český název dusík vymyslel Jan Svatopluk Presl.